ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

START/ZAKOŃCZONE/ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
na zadanie inwestycyjne:
„DOCIEPLENIE STROPODACHU  PIANĄ ZAMKNIĘTO-KOMÓRKOWĄ GR. 8 CM  
W OBIEKCIE ROSZCZARNIA STRZEKĘCIN”
 1. Informacje ogólne
 2. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego;
 3. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. z siedzibą   w  Strzekęcinie, Strzekęcino 11. 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie
 4. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub nieważnienie przetargu bez podawania przyczyny.

 

 1. Przedmiot przetargu
Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót dociepleniowych  w obiekcie Roszczarnia  w Strzekęcinie. Zakres robót przewiduje wykonanie izolacji stropodachu od wewnątrz  w formie natrysku pianą zamknięto-komórkową gr. 8 cm .
Szczegółowy zakres robót do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.

Do oferty załączyć:
– klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)
– kosztorys w oparciu o ustalony zakres, sposób i warunki płatności oraz udzielone gwarancje jakości wykonanych robót.

Termin realizacji: do 16 sierpnia  2019 r.

 1. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie PMHZ w Strzekęcinie, Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno woj. zachodniopomorskie osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej pmhz@pmhz.pl
 3. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – p. Waldemar Ćwiek  tel. 603 117 365
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ