ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

START/ZAKOŃCZONE/ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)

na zadanie :
„PODZIAŁ GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W ODDZIALE PMHZ
W STRZEKĘCINIE”

I. Informacje ogólne

 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy
  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą
  w Strzekęcinie , Strzekęcino 11, 76-024 Świeszyno
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert lub unieważnienia przetargu
  bez podania przyczyn.

II. Przedmiot przetargu.
Przedmiotem przetargu jest wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowych  niezabudowanych, położonych w gminie Świeszyno powiat Koszalin – wg poniższego wykazu:

LP Nr
geodezyjny działki
Pow.
całkowita
(ha)
Pow.
do wyłączenia
(ha)
Opis – Uwagi Obręb geodezyjny
1 85/18 147,3801 37,0801 TUZ i las Dunowo
2 83/2 222,5693 120,1693 TUZ i las Dunowo
3 1/2 98,4301 48,7001 TUZ i las Strzekęcino
4 19/47 25,2700 1,0591 (0,6937+0,2363+0,1291) R i LzR Niedalino

W ofercie prosimy podać jednostkowe   ceny w PLN  w odniesieniu do poszczególnych 
podziałów działek, warunki płatności oraz określić termin wykonania prac.

Do oferty należy załączyć podpisaną klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych
 na potrzeby prowadzenia postępowania przetargowego  (wybór ofert) w przedmiotowym zakresie

III. Termin i miejsce złożenia oferty .

 1. Oferenci powinni złożyć ofertę osobiście do dnia 10  czerwca 2019 r. w siedzibie PMHZ Oddział w Strzekęcinie, Strzekęcino 5B
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty za pomocą poczty elektronicznej pmhz@pmhz.pl

IV. Dodatkowe informacje

 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – Waldemar   Ćwiek tel. 660 477 188

p.o. Prezesa Zarządu
mgr inż. Jan Rećko

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ