ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

START/ZAKOŃCZONE/ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)
na zadanie inwestycyjne:
„MODERNIZACJA PRZECHOWALNI ZIEMNIAKA Z ROZBUDOWĄ CZĘŚCI PRZEZNACZONEJ NA POMIESZCZENIE SOCJALNE DLA PRACOWNIKÓW ORAZ  WYPOSAŻENIE”

 1. Informacje ogólne
 1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964            r. Kodeksu Cywilnego;
 2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. z siedzibą w Strzekęcinie, Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck;
 3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub nieważnienie przetargu bez    podawania przyczyny.

 

 1. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest wykonanie robót remontowo – budowlanych w obiekcie Przechowalnia Ziemniaka w zakresie robót:

 • rozbiórkowych,
 • murarskich i tynkarskich,
 • posadzkarskich,
 • naprawa konstrukcji dachowej,
 • instalacyjnych – elektrycznych, wodnokanalizacyjnych,
 • malarskich

Obiekt zlokalizowany jest w PMHZ Strzekęcin Oddział Celbowo, Celbowo 1, 84-100 Puck
Szczegółowy zakres robót do ustalenia z przedstawicielem Zamawiającego.
Do oferty załączyć:
– klauzulę zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl –(zakładka Przetargi)
– kosztorys w oparciu o ustalony zakres, sposób i warunki płatności oraz udzielone gwarancje jakości wykonanych robót.

Termin realizacji: do 31 maja 2019 r.

 1. Termin i miejsce złożenia oferty
 1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie PMHZ Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora.
 2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej celbowo@pmhz.pl

 

 1. Dodatkowe informacje
 1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
 2. Osoba do kontaktu – p. Dyrektor Eugeniusz Szornak tel. 603 605 047

Prezes Zarządu
Mgr inż. Franciszek Klim

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ