ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

START/ZAKOŃCZONE/ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami) na zadanie inwestycyjne:

„ZAKUP SKRZYNIOPALET  DREWNIANYCH DO PRZECHOWYWANIA ZIEMNIAKÓW – 150 SZT”
I. Informacje ogólne

  1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego;
  2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o. o. z siedzibą w    Strzekęcinie, Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck;
  3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub nieważnienie przetargu bez podawania przyczyny.

II. Przedmiot przetargu

Przedmiotem przetargu jest zakup skrzyniopalet drewnianych do przechowywania ziemniaków o wymiarach 1800 x 1200 x 1000 mm – w ilości 150 sztuk.

 

Do  oferty załączyć:
– zgody o przetwarzaniu danych osobowych (dostępna na stronie www.pmhz.pl   – (zakładka Przetargi)
– specyfikację oferowanego przedmiotu, cenę zakupu w PLN i warunki płatności.

 

Termin i miejsce dostawy: do dnia 30 czerwca 2019 r. – PMHZ Strzekęcin Oddział Celbowo, Celbowo 1, 84-100 Puck

III. Termin i miejsce złożenia oferty

  1. Oferenci powinni złożyć ofertę w PLN do dnia 15 lutego 2019 r. do godziny 12.00 w siedzibie PMHZ Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck osobiście lub przesyłając ofertę na adres Organizatora.
  2. Dopuszcza się możliwość przesłania ofert za pomocą poczty elektronicznej celbowo@pmhz.pl

IV. Dodatkowe informacje

  1. Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
  2. Osoba do kontaktu – p. Dyrektor Eugeniusz Szornak tel. 603 605 047

 

Prezes Zarządu
mgr inż. Franciszek Klim
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ