PRZETARGI

START/PRZETARGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU – AGREGAT

30.10.2019|

Strzekęcino, 30.10.2019 r.

L.dz. 351/19/WC

O G Ł O S Z E N I E O O D W O Ł A N I U P R Z E T A R G U

Zarząd Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie ODWOŁUJE ogłoszony w dniu 18.10.2019 r (termin […]

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH

21.08.2019|

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.

z/s w Strzekęcinie, 76-024 Świeszyno woj. Zachodniopomorskie

www.pmhz.pl

ogłasza drugie ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż:
nieruchomości niezabudowanych – działek budowlanych pod zabudowę usługową z dopuszczeniem
funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej (10 ,11-U/MN), nieuzbrojonych, położonych w Płochocinie, obręb
SHR Wolica gm. Ożarów Mazowiecki woj. mazowieckie będące własnością Pomorsko Mazurskiej
Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o […]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

20.08.2019|

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny

(Dz.U. z 2016r, poz. 380 z późniejszymi zmianami)

na zadanie inwestycyjne:

„ZAKUP KOMBAJNU ZIEMNIACZANEGO JEDNORZĘDOWEGO ”

I. Informacje ogólne
1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się w oparciu o zasady zawarte z art. 66-70 Ustawy
z dnia 23 […]

O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM

01.05.2019|

OGŁOSZENIE     O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM,  NIEOGRANICZONYM                                                                                  NA […]

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ