O FIRMIE

START/O FIRMIE
0
lat na rynku
0
rok założenia

POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP. Z O.O.

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie działa na rynku krajowym i zagranicznym od dwudziestu lat. Spółka przejęła tradycję i dorobek osiągnięty w okresie sześćdziesięciu pięciu lat działalności w Strzekęcinie. W tym czasie wyhodowaliśmy wiele nowych, wartościowych odmian ziemniaka. Nasze nowe kreacje spełniają oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców, z którymi współpracujemy od wielu lat. Proponujemy Państwu dalszą współpracę, dobre odmiany ziemniaka oraz wiedzę i doświadczenie naszej kadry.

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie jest  spółką  o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółka jest firmą hodowlano-nasienną kontynuującą ponad 70 letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka. Pod nazwą Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka  prowadzi działalność od marca 2010 roku, tj. od czasu połączenia Pomorsko Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka i Hodowli Roślin w Szyldaku. Obecnie prowadzi działalność w czterech oddziałach: Strzekęcinie (woj. zachodniopomorskie), Jezierzycach i Celbowie (woj. pomorskie) oraz Szyldaku (woj. warmińsko-mazurskie). Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie hodowli i nasiennictwa ziemniaka oraz produkcja rolna i inna działalność produkcyjna, w tym także kooperacja z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

HISTORIA FIRMY

HISTORIA PMHZ…

0
LAT HODOWLI ZIEMNIAKA W STRZEKĘCINIE

Stację Hodowli Roślin utworzono w Strzekęcinie w 1950 roku. Materiały hodowlane i nasienne ziemniaka zgromadzone zostały z zabezpieczonych i rozmnożonych rodów odmian w latach 1945-1950 w gospodarstwach rejonu koszalińsko – bobolickiego. W 1949 r. zapadła decyzja o prowadzeniu hodowli w Strzekęcinie.

Początkowo prowadzono hodowlę zachowawczą i nasiennictwo ziemniaka, a w parę lat później rozpoczęto także hodowlę nowych odmian. Bazą dla hodowli ziemniaka była mała szklarnia i adaptowana przechowalnia, w której składano rody i klony hodowlane. W 1962 roku powołano Koszalińską Hodowlę Ziemniaka, która stała się jednostką nadrzędną nad całą hodowlą ziemniaka w województwie koszalińskim, pilskim i słupskim. Stacja Hodowli Roślin W Strzekęcinie była wiodącą dla wszystkich stacji KHZ. Powołanie Naczelnego Hodowcy w KHZ w osobie prof. Edwarda Kapsy dało impuls do rozszerzenia w stacjach prac hodowlanych nad ziemniakiem oraz rozbudowania całej infrastruktury związanej z hodowlą ziemniaka. Budowano nowe szklarnie, laboratoria, zatrudniono specjalistów hodowli oraz udoskonalono technologię hodowli ziemniaka. W hodowli nowych odmian ziemniaka został ustalony, zamiast ogólnego, kierunek hodowli ziemniaka skrobiowego, charakteryzujący się dużym plonem bulw, wysoką zawartością skrobi oraz wysokim plonem skrobi z hektara.
W zakresie hodowli i nasiennictwa ziemniaka prowadzono szeroką współpracę z uczelniami, Instytutem Ziemniaka w Boninie, Stacjami Hodowli Roślin oraz terenowymi służbami – organizatorami nasiennictwa i rolnikami.

W hodowli ziemniaka w Strzekęcinie pracowała i wyszkoliła się liczna i kompetentna kadra hodowców ziemniaka, którzy później pracowali w wielu stacjach hodowli roślin w kraju. Wymienić należy tutaj hodowców, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój hodowli w Strzekęcinie i innych stacjach hodowli ziemniaka. Pierwszym był inż. Bronisław Fiszer organizator hodowli ziemniaka w Stacji.
Pracowali w hodowli również: Jan Frieske, Henryk Świstowski, Wojciech Schulc, Wacław Głowa, Juliusz Kamasa, Władysław Kuszel, Leszek Styszko, Stanisław Pera, Zdzisław Dudek, Zbigniew Hartyn-Leszczyński.

Od momentu powstania Pomorsko Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka, tj. od roku 1994 struktura firmy oraz hodowla nowych odmian była kilkakrotnie przekształcana. Do 1998 roku działalność prowadzona była w trzech oddziałach Strzekęcinie, Płochocinie i Biesiekierzu. W 1998 roku do Spółki przyłączono hodowlę gdańską z ośrodkiem hodowli twórczej w Krokowej, a w 1999 hodowlę słupską i powstał kolejny oddział w Jezierzycach. W styczniu 2000 r. utworzono Oddział w Celbowie z działem hodowli twórczej w Krokowej. Od 1999 r. do 2002 hodowlę nowych odmian prowadzono w trzech ośrodkach Strzekęcinie, Płochocinie i Krokowej. W 2002 roku nowo powołany Prezes Zarządu Franciszek Klim podjął decyzję o modernizacji i doinwestowaniu działu hodowli w Strzekęcinie i wygaszeniu działalności w Płochocinie, a w 2004 również w Krokowej. Wszystkie materiały hodowlane zostały zabezpieczone i przekazane do Strzekęcina. Decyzja o prowadzeniu hodowli nowych odmian w jednym, odpowiednio doposażonym ośrodku okazała się w pełni uzasadniona. Dowodem na to są efekty prac hodowlanych. W ośrodku w Strzekęcinie w latach 1950 -2015 wyhodowano 39 odmian, z czego 16 zarejestrowano w ostatnim dziesięcioleciu. Od 2010 roku, po połączeniu z Hodowlą Roślin w Szyldaku Spółka prowadzi działalność w czterech oddziałach, a jeden program hodowlany realizowany jest w dwóch ośrodkach Strzekęcinie i Szyldaku. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia z wiązane z reorganizacją hodowli Zarząd Spółki podjął decyzję o stopniowym „wygaszaniu” hodowli twórczej w Szyldaku. Docelowo od roku 2017 cały program hodowlany będzie ponownie realizowany jedynie w Strzekęcinie. W Szyldaku rozszerzona będzie hodowla zachowawcza, tj. zwiększona produkcja mikro- i minibulw.

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka jest twórcą i właścicielem większości odmian skrobiowych w Polsce. Z 29 odmian będących w Rejestrze w 2015 roku aż 14 to odmiany skrobiowe, a wśród nich poszukiwane i bardzo dobrze oceniane przez odbiorców odmiany średnio wczesne. Od początku prowadzenia hodowli nowych odmian ziemniaka w Strzekęcinie kierunek skrobiowy był wiodącym, podobnie było w ośrodku w Krokowej. Stąd bogaty dobór tych odmian w ofercie Spółki. Przy mocno rosnącej konkurencji zachodnich firm hodowlanych w przypadku odmian jadalnych, frytkowych i chipsowych, na rynku ziemniaka skrobiowego dominują polskie odmiany, w większości należące do PMHZ. Do najwyżej cenionych należą: Hinga, Harpun, Pasat, Inwestor i Jubilat. Wszystkie te odmiany charakteryzują się wysoką skrobią, plonem skrobi, odpornością na choroby wirusowe i zarazę ziemniaka. W ostatnich latach zarejestrowano cztery nowe, średnio wczesne odmiany skrobiowe: Boryna, Kaszub, Szyper i Mieszko. W programie hodowlanym realizowane są także kombinacje w kierunku uzyskania dobrych odmian jadalnych. Efektem tego jest rejestracja w ostatnich latach kilku nowych, atrakcyjnych odmian jadalnych: Tajfun, Ignacy i Owacja, wysoko ocenianych przez odbiorców. Szczególnie uznanie zdobył Tajfun, który jest odmianą bardzo smaczną, plenną i tolerancyjną na suszę.

ZOBACZ NASZE OSIĄGNIĘCIA

OSIĄGNIĘCIA

LISTA NASZYCH NAGRÓD

To może Cię zainteresować

Galeria

CZYTAJ DALEJ

Hodowla

CZYTAJ DALEJ

Oddziały

CZYTAJ DALEJ

ZARZĄD SPÓŁKI

p.o. Prezes Zarządu

dr inż. Agnieszka Przewodowska

Wiceprezes Zarządu

mgr Marta Gabryś

Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ