HODOWLA

START/HODOWLA

HODOWLA TWÓRCZA

Hodowla nowej odmiany trwa dziesięć lat i prowadzona jest zgodnie z programem hodowlanym. Początek hodowli to uzyskanie nasion, czyli odpowiedni dobór form żeńskich i męskich oraz dokonanie krzyżowań. Kolejne lata to wysiew nasion (ok. 70 tys. rocznie), uzyskanie siewek i selekcja materiałów hodowlanych (rodów) w polu.

Główne kryteria oceny to: wczesność, plon, morfologia bulw, zawartość skrobi, smakowitość, przydatność dla przetwórstwa, odporność na wirusy, zarazę ziemniaka i inne choroby grzybowe i bakteryjne. Wszystkie rody hodowlane zgłaszane do doświadczeń rejestrowych mają odporność na raka i mątwika ziemniaczanego. Po siedmiu latach selekcji, na podstawie wyników doświadczeń własnych i wstępnych wytypowane rody hodowlane (ok.10) zgłaszane są do doświadczeń rejestrowych prowadzonych przez COBORU. Po dwóch latach, na podstawie wyników i opinii Komisji Rejestrowej  Dyrektor COBORU decyduje o wpisie odmiany do Rejestru Odmian. Wpisanie odmiany do polskiego Rejestru, zgodnie z prawem unijnym, powoduje automatyczną rejestrację odmiany na poziomie unijnym. Hodowca decyduje o ochronie odmiany, wybierając poziom unijny lub krajowy. Uzyskanie wyłącznego prawa do odmiany pozwala na pobieranie opłat licencyjnych z plantacji nasiennych oraz samozaopatrzenia (FSS).

HODOWLA ZACHOWAWCZA I NASIENNICTWO

Hodowla zachowawcza i nasiennictwo ziemniaka prowadzone są w czterech oddziałach Spółki, wszystkie umiejscowione są w  rejonach o najmniejszym zagrożeniu presją wirusową. Aktualnie w naszej ofercie znajduje się 29 odmian, 15 jadalnych i 14 skrobiowych.

Materiałem wyjściowym do hodowli zachowawczej odmian wpisanych do Rejestru są minibulwy uzyskane z roślin i mikrobulw namnażanych we własnych laboratoriach kultur tkankowych . Zdrowy materiał do laboratoriów uzyskuje się z Banku Genów w Boninie. Wyprodukowane w szklarniach i namiotach minibulwy w następnym roku są wysadzane w polu w czterech oddziałach Spółki jako materiał przedbazowy do produkcji nasiennej.

Wszystkie odmiany w hodowli zachowawczej rozmnażane są masowo w cyklu 2-3 letnim. W okresie wegetacji wykonywana jest selekcja negatywna oraz ochrona od mszyc i zarazy ziemniaka (w zależności od potrzeb). W trakcie wegetacji badana jest zdrowotność materiałów hodowli zachowawczej odmian i plantacji nasiennych testem Elisa.

Wprowadzenie tej technologii pozwala na uzyskanie w skróconym cyklu sadzeniaków o wysokim stopniu zdrowotności. Rozmiar produkcji poszczególnych odmian jest regulowany popytem na kwalifikowane sadzeniaki.

To może Cię zainteresować

Galeria

CZYTAJ DALEJ

Firma

CZYTAJ DALEJ

Oddziały

CZYTAJ DALEJ
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich, korzystając z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO. AKCEPTUJĘ