PRZETARGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH PISEMNYCH

NIEOGRANICZONYCH (OFERTOWYCH) NA SPRZEDAŻ MASZYNY ROLNICZEJ I  SAMOCHODU  BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POMORSKO MAZURSKIEJ HODOWLI ZIEMNIAKA SP. Z O.O W STRZEKĘCINIE.
 
1. Sprzedawca: Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
2. Miejsce przetargu: Pomorsko Mazurska  Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z/s w Strzekęcinie 76-024 Świeszyno
3. Przedmioty sprzedaży można oglądać w Oddziale Strzekęcin PMHZ Sp. z o.o 76-024 Świeszyno, Strzekęcino 5B, w dniach  21 - 31.01.2019 r. w godz.7.00 -15.00, po wcześniejszym umówieniu się tel. 694 494 432, 94 3167939.

czytaj wiecej
PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

POMORSKO MAZURSKA HODOWLA ZIEMNIAKA SP.Z O.O. Z SIEDZIBĄ W STRZEKĘCINIE www.pmhz.pl OGŁASZA
PIERWSZY PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ SPÓŁKI
 
I. Przedmiotem sprzedaży jest działka gruntowa, niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów   w jednostce ewidencyjnej 320902_2- Biesiekierz, obręb 0039- Biesiekierz, jako działka o numerze 2/120 o powierzchni 0,9498 ha, posiadająca urządzoną księgę wieczystą KW 49469 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych.
Działka nr 2/120 obręb geodezyjny Biesiekierz, gmina Biesiekierz nie jest objęta miejscowym Planem zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz, natomiast w Studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biesiekierz położona jest na obszarze użytków  rolnych. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

czytaj wiecej
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w oparciu o zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. z 2016 r., poz. 380 z późniejszymi zmianami)

czytaj wiecej