HODOWLA TWÓRCZA

Hodowla nowej odmiany trwa dziesięć lat i prowadzona jest zgodnie z programem hodowlanym. Początek hodowli to uzyskanie nasion, czyli odpowiedni dobór form żeńskich i męskich oraz dokonanie krzyżowań. Kolejne lata to wysiew nasion (ok. 70 tys. rocznie), uzyskanie siewek i selekcja materiałów hodowlanych (rodów) w polu.

Główne kryteria oceny to: wczesność, plon, morfologia bulw, zawartość skrobi, smakowitość, przydatność dla przetwórstwa, odporność na wirusy, zarazę ziemniaka i inne choroby grzybowe i bakteryjne. Wszystkie rody hodowlane zgłaszane do doświadczeń rejestrowych mają odporność na raka i mątwika ziemniaczanego. Po siedmiu latach selekcji, na podstawie wyników doświadczeń własnych i wstępnych wytypowane rody hodowlane (ok.10) zgłaszane są do doświadczeń rejestrowych prowadzonych przez COBORU. Po dwóch latach, na podstawie wyników i opinii Komisji Rejestrowej  Dyrektor COBORU decyduje o wpisie odmiany do Rejestru Odmian. Wpisanie odmiany do polskiego Rejestru, zgodnie z prawem unijnym, powoduje automatyczną rejestrację odmiany na poziomie unijnym. Hodowca decyduje o ochronie odmiany, wybierając poziom unijny lub krajowy. Uzyskanie wyłącznego prawa do odmiany pozwala na pobieranie opłat licencyjnych z plantacji nasiennych oraz samozaopatrzenia (FSS).
 

HODOWLA ZACHOWAWCZA I NASIENNICTWO

Hodowla zachowawcza i nasiennictwo ziemniaka prowadzone są w czterech oddziałach Spółki, wszystkie umiejscowione są w  rejonach o najmniejszym zagrożeniu presją wirusową. Aktualnie w naszej ofercie znajduje się 29 odmian, 15 jadalnych i 14 skrobiowych.

Materiałem wyjściowym do hodowli zachowawczej odmian wpisanych do Rejestru są minibulwy uzyskane z roślin i mikrobulw namnażanych we własnych laboratoriach kultur tkankowych . Zdrowy materiał do laboratoriów uzyskuje się z Banku Genów w Boninie. Wyprodukowane w szklarniach i namiotach minibulwy w następnym roku są wysadzane w polu w czterech oddziałach Spółki jako materiał przedbazowy do produkcji nasiennej.

Wszystkie odmiany w hodowli zachowawczej rozmnażane są masowo w cyklu 2-3 letnim. W okresie wegetacji wykonywana jest selekcja negatywna oraz ochrona od mszyc i zarazy ziemniaka (w zależności od potrzeb). W trakcie wegetacji badana jest zdrowotność materiałów hodowli zachowawczej odmian i plantacji nasiennych testem Elisa.

Wprowadzenie tej technologii pozwala na uzyskanie w skróconym cyklu sadzeniaków o wysokim stopniu zdrowotności. Rozmiar produkcji poszczególnych odmian jest regulowany popytem na kwalifikowane sadzeniaki.