ogłoszenie o odwołaniu przetargu

                                                                                                                                                            Strzekęcino, 05.06.2019 r.
L.dz.       200/19/WC                                               
 
  
 
              O G Ł O S Z E N I E      O       O D W O Ł A N I U      P R Z E T A R G U
 
Zarząd Pomorsko Mazurskiej Hodowli Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie  O D W O Ł U J E    ogłoszony na dzień 10.06.2019 roku Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na sprzedaż środka trwałego w zakresie  poz. 2 ogłoszenia tj. SAMOCHÓD OSOBOWY VOLKSWAGEN CADDY MAXI   1,9 TDI,  ROK PROD. 2007.
 
                                                                                                                                                      p.o. Prezesa Zarządu                                                                                                                                                                                  mgr inż. Jan Rećko
 
POWRÓT