​ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

w oparciu o  zasady zawarte w art. 66-70 Ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016r, poz. 380 z późniejszymi zmianami)  na zadanie inwestycyjne:
„ZAKUP  SKRZYNIOPALET DREWNIANYCH  DO PRZECHOWYWANIA ZIAMNIAKÓW- 150 SZT”
 
  1. Informacje ogólne
  1. Wybór oferenta oraz zawarcie umowy odbywa się zgodnie z art. 66-70 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny
  2. Organizatorem przetargu jest Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie,Oddział w Celbowie, Celbowo 1, 84-100 Puck
  3. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru  oferty lub unieważnienie  przetargu bez podania przyczyny
 
  1. Przedmiot przetargu.
        Przedmiotem przetargu jest zakup  skrzyniopalet drewnianych  do przechowywania ziemniaków o wymiarach 
        1800 x 1200 x 1000 mm -  w ilości 150 sztuk.
 
        W ofercie prosimy podać:
          - specyfikację oferowanego przedmiotu,  cenę zakupu w PLN i warunki płatności.
 
        Termin dostawy : do dnia 30 czerwca  2018r - PMHZ Strzekęcin Oddział Celbowo, Celbowo 1, 84-100 Puck
 Dodatkowe informacje
Organizator dokonuje oceny i wyboru ofert niejawnie.
Osoba do kontaktu  -  p. Dyrektor   Eugeniusz  Szornak tel. 603 605 047 
POWRÓT