Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedziba w Strzekęcinie informuje studentów szkół wyższych i uczniów szkół średnich o możliwości odbycia w naszej firmie praktyk zawodowych.

 
Ogłoszenie

 
Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedziba w Strzekęcinie informuje studentów szkół wyższych i uczniów szkół średnich o możliwości odbycia w naszej firmie praktyk zawodowych. Oferujemy możliwość zapoznania się z następującą tematyką:
  1. Hodowla nowych odmian ziemniaka.
  2. Produkcja nasienna ziemniaka.
  3. Produkcja rolnicza zbóż i rzepaku.
Ponadto oferujemy możliwość zapoznania się z zakresem prac laboratoryjnych prowadzonych w naszych obiektach w Strzekęcinie i w Szyldaku:
  1. Laboratorium Kultur Tkankowych Ziemniaka,
  2. Laboratorium serologiczne – detekcja chorób wirusowych ziemniaka prze wykorzystaniu testów Elisa (laboratorium pracuje od połowy czerwca do końca lipca).
  3. Laboratorium bakteriologiczne – detekcja chorób bakteriologicznych przy użyciu testów opartych o metodę immunofluorescencyjną (laboratorium pracuje we wrześniu).
Oferta praktyk kierowana jest głównie dla studentów kierunków rolniczych i biologicznych, uczniów szkół rolniczych i innych, dla których uzyskane u nas umiejętności okażą się przydatne w dalszej nauce bądź karierze zawodowej.

W indywidualnych przypadkach po uzgodnieniu z Zarządem Spółki oferujemy możliwość zakwaterowania.
Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres hodowla@pmhz.pl
 

 
POWRÓT