XXI Krajowe Dni Ziemniaka, XII Warszawskie Święto Chleba 2014