Prezes Zarządu
Franciszek Klim  
e-mail: klim@pmhz.pl
POWRÓT