Główny Specjalista
ds. Marketingu
Marek Musielak
e-mail: marek@pmhz.pl
Kom. 694 494 427 
POWRÓT