HODOWLA ZACHOWAWCZA I NASIENNICTWO

Hodowla zachowawcza i nasiennictwo ziemniaka prowadzone są w czterech oddziałach Spółki, wszystkie umiejscowione są w  rejonach o najmniejszym zagrożeniu presją wirusową. Aktualnie w naszej ofercie znajduje się 28 odmian, 13 jadalnych i 15 skrobiowych.

Materiałem wyjściowym do hodowli zachowawczej odmian wpisanych do Rejestru są minibulwy uzyskane z roślin i mikrobulw namnażanych we własnych laboratoriach kultur tkankowych . Zdrowy materiał do laboratoriów uzyskuje się z Banku Genów w Boninie. Wyprodukowane w szklarniach i namiotach minibulwy w następnym roku są wysadzane w polu w czterech oddziałach Spółki jako materiał przedbazowy do produkcji nasiennej.

Wszystkie odmiany w hodowli zachowawczej rozmnażane są masowo w cyklu 2-3 letnim. W okresie wegetacji wykonywana jest selekcja negatywna oraz ochrona od mszyc i zarazy ziemniaka (w zależności od potrzeb). W trakcie wegetacji badana jest zdrowotność materiałów hodowli zachowawczej odmian i plantacji nasiennych testem Elisa.

Wprowadzenie tej technologii pozwala na uzyskanie w skróconym cyklu sadzeniaków o wysokim stopniu zdrowotności. Rozmiar produkcji poszczególnych odmian jest regulowany popytem na kwalifikowane sadzeniaki.
POWRÓT