HODOWLA TWÓRCZA

Hodowla nowej odmiany trwa dziesięć lat i prowadzona jest zgodnie z programem hodowlanym. Początek hodowli to uzyskanie nasion, czyli odpowiedni dobór form żeńskich i męskich oraz dokonanie krzyżowań. Kolejne lata to wysiew nasion (ok. 70 tys. rocznie), uzyskanie siewek i selekcja materiałów hodowlanych (rodów) w polu.

Główne kryteria oceny to: wczesność, plon, morfologia bulw, zawartość skrobi, smakowitość, przydatność dla przetwórstwa, odporność na wirusy, zarazę ziemniaka i inne choroby grzybowe i bakteryjne. Wszystkie rody hodowlane zgłaszane do doświadczeń rejestrowych mają odporność na raka i mątwika ziemniaczanego. Po siedmiu latach selekcji, na podstawie wyników doświadczeń własnych i wstępnych wytypowane rody hodowlane (ok.10) zgłaszane są do doświadczeń rejestrowych prowadzonych przez COBORU. Po dwóch latach, na podstawie wyników i opinii Komisji Rejestrowej  Dyrektor COBORU decyduje o wpisie odmiany do Rejestru Odmian. Wpisanie odmiany do polskiego Rejestru, zgodnie z prawem unijnym, powoduje automatyczną rejestrację odmiany na poziomie unijnym. Hodowca decyduje o ochronie odmiany, wybierając poziom unijny lub krajowy. Uzyskanie wyłącznego prawa do odmiany pozwala na pobieranie opłat licencyjnych z plantacji nasiennych oraz samozaopatrzenia (FSS).
POWRÓT